Hvad er stress?

Stress er IKKE nogen psykisk sygdom eller mental svaghed, hvilket måske er det allervigtigste  budskab overhovedet at komme ud med. Stress er en overbelastningssituation og behandlingen er derfor initialt restitution og siden coachingbevidsthed omkring det der stresser, således at den stressede får redskaberne til at undgå ubalance fremadrettet. Få kontakt med det liv, man ønsker at leve. Definere det individuelt betydningsfulde … 
 
Mange mennesker har svær berøringsangst overfor stress, og vidtgående er holdningen at vi ikke skal tale for meget om stress, for så vil det “smitte”. 
 
Faktum er at vi ikke bliver alvorligt stressede af at tale om stress – men at man derimod kan blive alvorligt stresset af IKKE at tale om stress. Fordi ensomheden er det værste anslag mod trivslen. Jeg oplevede selv en stor grad af ensomhed da jeg blev stresset, og med ensomheden steg graden af ubalance og stress. Fordi jeg følte mig stigmatiseret, nytteløs, svag og “syg”. Alene blandt velfungerende andre

Min mission har siden 2015 hele tiden været at tale højt om stress – for at aftabuisere tilstanden og de udfordringer, der følger med. Jeg ønsker at række ud til mine kolleger, og tilbyde den kontakt og det fællesskab jeg selv savnede dengang. Løsningen ligger i fællesskabet og modet til at være ærlig overfor sig selv – have tillid til at vi er der for hinanden og at en livsmodel kun bygget på præstation, styrke og usårlighed, kan give store udfordringer for vores trivsel. Så mottoet er her – tag din trivsel alvorligt, du er ikke alene…

Trivsel i tandlægeklinikker

Trivselsundersøgelsen på tandlægeklinikker viser nedslående kendsgerninger omkring stress og tab af arbejdsglæde. Jeg vil gerne give et bidrag til en åbenhed omkring emnet – at vi fokuserer på at løsningen også ligger i bevidsthed og fællesskab og sammenhold. I interaktionen og forbundetheden til andre mennesker.

Uforpligtende samtale

Jeg tilbyder alle en gratis samtale – en indledende fortrolig snak, hvor tandlæger, tandplejere og klinikassistenter, kan blive mødt i et trygt og fortroligt rum, og få svar på alt det der handler om stress og de muligheder, der er for at komme ud af manglende balance og trivselsudfordringer. Nogen finder denne samtale tilstrækkelig, andre ønsker at gå videre i et decideret forløb, og få redskaberne til at finde tilbage til ligevægt, der er blevet udfordret

Vær på forkant

Det er en god ide at få kigget på sin trivsel, FØR stresssammenbruddet bliver en realitet. En decideret sammenbrud, vil altid gøre vejen tilbage til stressfriheden/trivslen længere. Jeg ser en stigende tilbøjelighed til at mine klienter henvender sig tidligere, fordi de har bevidsthed om at de er faretruende tætte på sammenbrud, og ved at de ikke skal derhen. Andre har brug for et “servicetjek” og redskaber til at rette balancen op i god tid.

Tilløb til stress

Jeg oplever at de fleste har taget tilløb til stressbehandling gennem længere tid – jeg har haft tandlæger, som henvender sig i 2020, på baggrund af en artikel jeg skrev om stress i Tandlægebladet i 2015. En artikel hvor de beskriver at kunne genkende sig selv i.

Er stress = svaghed ?

Mange mennesker forbinder stress med svaghed, sygdom og manglende evner – det er ikke sandt. Jeg oplever de stressede som dybt engagerede, dygtige, samvittighedsfulde og dedikerede mennesker, der simpelthen har fået for meget “på deres tallerken”. Det er de personlighedstyper, 
som altid gerne vil kunne klare lidt mere – og så på et tidspunkt ikke kan mere. Det er mennesker, som ofte er meget optagede af andres behov, og derfor glemmer deres egne. De mister følelsen af integritet og rammes af tomhedsfølelse og fraværet af meningsfuldhed, fordi de mister det, der, for dem selv, gør livet værdifuldt og meningsbærende. 

De fleste har en oplevelse af at stress opstår som følge af ydre krav – og det er (også) rigtigt. Mange arbejdstimer, krav, regler og højt arbejdstempo kan medføre stressfølelse. Corona bidrager extraordinært – hvor økonomien og trygheden kommer under pres – hvor retfærdighed, meningsfuldhed og indflydelse sættes på prøve. 

Stress og trivselsudfordring er imidlertid ofte tilmed et resultat af de indre krav – høje forventninger til sig selv og tankerne om andres forventninger. Det ekstra vi skal gøre for en følelse af eksistensberettigelse og anerkendelse.

Man kan sige at stress opstår, når livet ikke er, som vi gerne vil have, det skal være… 

Når vi udfordres på tabet af mening, indflydelse, retfærdighed og tab af forbundethed.