Mød Lars Nielsen

Stress coach med fokus på tandlægebranchen

Mange mennesker er kodet til præstation, og vil forsøge at løse livets udfordringer ved hårdt arbejde, i en stræben efter anerkendelse, mening, kærlighed og forbundethed. Jeg er tandlæge og har været klinikejer.  

Mit liv faldt sammen i 2015 i en blanding af stress og generel mistrivsel. Jeg havde bygget et liv på præstation og handling, og oplevede i 2015 en omfattende følelse af at have tabt mig selv, pga den evige tilpasning til andres behov og afhængighed af omgivelsernes anerkendelse. Det kulminerede i tomhedsfølelse, udmattelse og identitetstab.  

Tidligt i livet etablerede jeg min livsstrategi, som var defineret af de sider af min personlighed som jeg oplevede var legitime, og de sider, der ikke blev tillagt værdi eller ligefrem ikke blev tolereret. Min strategi blev bygget på styrke, pligt, ansvarlighed og succes – “jeg må ikke fejle, jeg må aldrig være svag”.  Andres behov er vigtige end mine.  

Livet blev overkommet med præstation, kontrol og tilpasning.  

Undertrykkelse

Vi fødes som hele mennesker, men lærer at undertrykke sider af vores personlighed, som vi erfarer ikke bliver mødt/rummet/forstået/elsket af vores omgivelser og relationer – især ifht primære omsorgspersoner. Vi udvikler derfor en social maske – vinderformularen – som indeholder de egenskaber og karaktertræk, som vi mener andre forventer, og som vil give os den største chance for inklusion, fællesskab og forbundethed – og den mindske risiko for eksklusion. Fordi angsten for udelukkelse, ensomhed, isolation og dermed, psykologisk set, døden, er så grundlæggende. Vinderformularen følger os – også ind i arbejdslivet.  
 
De sider af vores person, der ikke opleves anerkendt, udvikler vi skam på. Vi bruger stor energi og mange ressourcer på at undertrykke og hemmeligholde disse. Skam begrænser os i at leve frit, som de hele mennesker, vi i virkeligheden er.  

Jeg var indtil 2015 i et liv dikteret af en indre kritiker – dvs en stemme, der evaluerede og dikterede mine tanker, følelser og handlinger 24-7. En ”perfekthedens stemme” – som altid stiller store krav, og meget sjældent er tilfreds. Det stresser….. meget…. 

Jeg levede i konstant angst for afsløring – angsten for at komme i den situation eller møde det  menneske (den patient!), der ville kunne afsløre de sider af mig selv, jeg ikke mente ville blive accepteret. Afsløre mig som en dårlig behandler.  

Mit liv krævede kontrol, og kontrol er udmattende. At leve med skam udhuler identiteten. Resultatet blev i mit tilfælde en omfattende livskrise, som indtraf da udmattelse og tomhedsfølelse blev ubærlig. Hvor identiteten var vidtgående opløst.   

Jeg er i dag stresscoach og arbejder specifikt med trivsel for tandlæger, tandplejere og  klinikassistenter. Jeg har en intention om at lære mennesker at tage deres trivsel alvorligt, og give dem redskaberne til at genfinde balance, samt arbejds- og livsglæde. Lære at tackle både de ydre krav, og få indsigten og bevidstheden til at cope med de indre krav… 

Jeg vil gerne give noget tilbage og tilbyder altid en GRATIS, FORTROLIG OG UFORPLIGTENDE samtale. Hvor du kan blive mødt og få viden og svar … men fremfor alt begynde at få den ensomhed, som stress også giver, ud af kroppen og sindet…  

En samtale kan foregå på min stressklinik i Kgs Lyngby, København eller online. Du kan booke en gratis-samtale 60 minutter på dette link: