Hvad består et coaching forløb af

Stress coach med fokus på tandlægebranchen

Rent praktisk består et stresscoachingforløb af 7 sessioner, hver af 60-90 minutters varighed. Sessioner foregår fysisk på min stressklinik i Kongens Lyngby eller over en videoforbindelse, hvis fysisk fremmøde ikke er muligt – fx pga større geografisk afstand. Sessioner ligger typisk med 1 uges mellemrum.

Generelt kan man sige at 50% af al stress skyldes påvirkning af fysiske, strukturelle forhold (arbejdsmængde, travlhed, relationelle interaktioner osv) mens 50% alene skyldes vores tanker omkring os selv, vores eksistens og samspillet med andre mennesker

Et coachingforløb består af tre elementer – læring, afstressning og klassiske coaching på konkrete problemstillinger. 

Selve coachingforløbet

Initialt er den stressede ofte præget af uro, tankemylder, træthed, udfordret søvn samt måske en grad af indesluttethed og følsomhed. Kroppen og psyken er udmattet, og den stressede lærer at få stressen gradvist ud af kroppen fysisk og mentalt. En afgørende del heraf er metoder til genetablering af god søvn og hvile. Man er i den første tid meget følelsespåvirket og følelsesstyret. De kognitive evner er vidtgående påvirkede, hvilket er grunden til at almindelig psykologbehandling ikke er virksomt i denne fase. Man har en følelse af at have tabt sig selv og er bange for at have mistet evner og egenskaber permanent. Det gode budskab er, at du bliver dig selv igen når stressen kommer ud af dit system.

I hele coachingforløbet er der læring – faktuel læring omkring stress, om prioritering, planlægning og om kroppen og psyken – så man får en forståelse af stress og vejen til stressfrihed.

Coachingdelen bygges på konkrete problemstillinger og tanker. Man kan sige at restitutionen får stressen ud af kroppen, mens coachingdelen forhindrer at stressen kommer igen fremadrettet, gennem opbyggelse af robusthed og psykologisk fleksibilitet. Hvordan ønsker du livet skal være, hvilke værdier er vigtige og giver gode kalorier til meningsfuldheden og livfuldheden? 

Hvad handler et forløb om?

Vi er alle i en grad styrede af vores overbevisninger og indre leveregler, som ofte handler om vores rolle i livet ifht andre mennesker og hvad vi mener vi skal gøre hver især, for at opnå en følelse af eksistensberettigelse. Meget af stressbehandlingen og -forebyggelsen handler om at erkende at vi ved at være der for os selv, først egentligt kan give noget til andre. At vi skal passe på os selv, vores grænser og behov. Som iltmasken i flyveren – tag den på selv først…

Et coachingforløb handler IKKE om at finde fejl og mangler ved den stressede – tværtimod handler det om at blive mødt, accepteret og forstået, for at skabe en tryg grobund for den forandring, som kommer indefra. For grundlæggende ved mennesker godt hvad de ønsker sig og hvad der skal til for at opnå det ønskede – udfordringen er at forstå og forandre de indre påvirkninger som gør os ude af stand til at være gode og omsorgsfulde ved os selv. Så vi tør sætte grænser og lytte til vore behov, så vi kommer væk fra den skadelige og ofte grænseløse tilpasning til andres behov.

Er et forløb svært?

Et coachingforløb handler IKKE om at finde fejl og mangler ved den stressede – tværtimod handler det om at blive mødt, accepteret og forstået, for at skabe en tryg grobund for den forandring, som kommer indefra. For grundlæggende ved mennesker godt hvad de ønsker sig og hvad der skal til for at opnå det ønskede – udfordringen er at forstå og forandre de indre påvirkninger som gør os ude af stand til at være gode og omsorgsfulde ved os selv. Så vi tør sætte grænser og lytte til vore behov, så vi kommer væk fra den skadelige og ofte grænseløse tilpasning til andres behov.

Det er vigtigt at understrege at et coachingforløb ikke er svært – jeg har ansvaret, og tager den stressede ved hånden. Passer på dig og sammen finder vi gradvist den måde og de veje, der skal bruges for at genfinde trivsel og balance. Ingen krav eller forventninge

Er du tandlæge og medlem af Tandlægeforeningen er et coachingforløb gratis for dig, da TandlægeTryghed betaler hele udgiften til et forløb

Kriser og stress

Kriser er svære, og vi vil gerne gøre meget for at undgå negative følelser og at blive kede af det. Jeg  har oplevet at krisen har guld i sig – at vi har noget vi kan lære i krisen, og komme styrkede ud på den anden side. At vi får en indsigt, vi ikke ville have undværet. Den indsigt der fremadrettet giver et bedre, dybere og mere balanceret liv og arbejdsliv. Blive en ny, bedre version af sig selv.

Mange af mine klienter har, ved henvendelsen, beskrevet en så høj grad af udbrændthed og dårlig trivsel, at de alle, som minimum, har leget med tanken om at forlade faget for bestandigt. Jeg vælger at se det som en succesmarkør, at ingen af dem efterfølgende har gjort det, men i stedet alle har genfundet trivsel og glædesfyldt fagligt og menneskeligt virke. Som jeg plejer at sige: “det er ikke tænderne, der er noget galt med – det er din rolle vi skal kigge på”. Hvis man skifter fag, uden at gøre noget ved det grundliggende problem vil “nissen flytte med” og man vil igen kunne opleve stressen, blot i en anden ydre kontekst. 

Sidst, men ikke mindst, vil jeg gerne understrege at alle bliver mødt i den absolutte fortrolighed og beskyttet af min tavshedspligt og GDPR.